Sanasto sisältää rakennusalan keskeisen käsitteistön määritelmineen suomeksi, viroksi ja englanniksi. Sanaston sisältö ja linkitetty kortiston työmenetelmäohjeisiin. Sanastoon voi ehdottaa lisäyksiä ja parannuksia.

Kortistossa on käytännön rakennustyön menetelmäohjeita viroksi ja suomeksi. Ohjeiden sisältö on muodostettu siten, että sisällöstä voi luoda koosteita; esimerkiksi eri työvaiheiden työturvallisuusasia voi koota yhteen ja luoda siihen linkin. Ohjeen tai koosteen voi tallentaa PDF-muotoon. Ohjeissa on tekstin lisäksi kuva- ja videoaineistoa.

Tiedotteet RSSLisää tiedotteita

© Rakennustieto Oy 2013.