Katsotuimmat kortit

Järjestä: 
Näytä sivulla  

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu F13-0363

  Tämä ohjekortti sisältää maanvaraisen betonialapohjan purkamisen ja uusimisen sekä siihen liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa esitetään myös radonimurin asennus. Kortissa ei käsitellä ns. ryömintätilallisen alapohjan korjausta tai uusimista.

  Korjaustyön vaiheet

  Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osatehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 78-0317

  Alakattotyö käsittää puualakattojen, mineraalivillaalakattojen, rakennuslevyalakattojen ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levyverhoiltujen, metallipaneeliverhoiltujen ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen alakatot, alakattojen asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 21-0269

  Ohjekortti sisältää anturoiden, perusmuurien, pilarien, palkkien, seinien ja laattojen lautamuottien teon.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 21-0273

  Ohjekortti sisältää seinien suur- ja erikoissuurmuottityön aloittavine ja lopettavine töineen. (FI)

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 51-0258

  Vesikattorakenteiden puurunkotyö käsittää vesikaton alusrakenteen teon ja katealustan laudoituksen sekä työkunnan tekemän mittaukset, siirrot, telinetyön ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu F34-0351

  Tämä ohjekortti sisältää betonisen parvekkeen seinien, katon ja lattian maalin tai pinnoitteen ja vaurioituneen betonin poistamisen, betonipintojen puhdistuksen ja karhennuksen, vaurioituneiden ja paljastettavien raudoitusten esiin piikkauksen, puhdistuksen ja käsittelyn, betonin laastipaikkauksen, betonipinnan laastitasoituksen ja pintakäsittelyn, lattian esikäsittelyn tasoituksen, massapäällystyksen tai laatoituksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

  Parvekkeen korjauksen vaiheet ja karkeutetut menekit

  Menekit ovat työvuoroaikoja, T3. Kokonaisaika, eli työnvaiheaika saadaan kertomal- la työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn- suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä työolosuhteista. Parvekekorjauksen TL3-lisäaikakerroin on 1,10...1,30.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 21-0270

  Ohjekortti sisältää perusmuurien, seinien, palkkien ja laattojen levymuottien teon aloittavine, ylläpitävine ja lopettavine töineen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 54-0263

  Väliseinätyö käsittää puu- ja metallirunkoisen väliseinän teon levytyksineen ja siihen kuuluvine avustavine töineen sekä työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 56-0265

  Ohjekortti sisältää sisätilojen paneeliverhouksen, koolauksen ja työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 56-0266

  Tämä ohjekortti käsittää listoituksen, ovien ja ikkunoiden heloituksen ja varusteiden asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 55-0264

  Levytyö käsittää erillisen levytyksen esim. kipsi-, lastu-, puukuitu- tai kuitusementtilevyllä. Levytyksen kohteena voi olla levykatteen asennus, julkisivulevytys, ulkoseinän sisäpuolinen levytys, katon alapinnan levytys. Levytyö käsittää myös työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 52-0261

  Tämä ohjekortti sisältää puuovien ja -ikkunoiden sekä muoviverhottujen ja metalliverhottujen puuovien ja -ikkunoiden karmituksen, puitteiden ja ovilevyjen sovituksen, kiinnityksen, tilkitsemisen ja tiivistämisen sekä asennustyöryhmän tekemän mittauksen ja siivouksen. -ikkunatyö.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 77-0316

  Tämä ohjekortti sisältää lukkopontillisen ja liimattavan lautaparketin ja -laminaatin asentamisen, mosaiikki- ja sauvaparketin kiinnittämisen, parketin hionnan ja lakkauksen. Kortti sisältää myös alustan tasoituksen, sauvaparketin alle asennettavan vanerin kiinnittämisen ja ääntäeristävän alusmateriaalin asentamisen sekä valmiin lattiapinnan puhdistuksen ja suojauksen sekä jätteiden kokoamisen. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 51-0256

  Tämä ohjekortti käsittää seinien puurunkotyön platform-menetelmällä sekä perinteisellä seinien puurungon pystytystavalla. Työ sisältää seinien rungon pystytyksen ja koolauksen, ala- ja yläsidepuiden asennuksen, rungon jäykistyksen, ikkuna- ja oviaukkojen tekemisen sekä työkunnan tekemät siirrot, mittaukset, telinetyön ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 51-0257

  Ohjekortti käsittää ala-, väli- ja yläpohjien koolauksen ja kannatinlautojen asennuksen, aukkojen teon sekä työkunnan tekemän mittauksen, siirrot, telinetyön ja siivouksen.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 73-0310

  Tämä ohjekortti sisältää sisäpuolisten seinien tapetoinnin paperi-, tekstiili- vinyylitapeteilla ja näihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 51-0260

  Tämä ohjekortti on kooste puurunkotyön korteista. Kortti käsittää seinien, ala-, väli- ja yläpohjan sekä vesikaton ja julkisivun puuverhouksen puurunkotyön perinteisellä ja platform-menetelmällä. Vaihtoehtoisena runkotyönä on puuelementtityö. Ohjekortissa on esitetty työmenekit ja -menetelmät Talo 90 työlajinimikkeistön mukaan seuraavista korteista: Ratu 51-0256 Puurunkotyö, seinät, Ratu 53-0263 Puuelementtityö, Ratu 51-0257 Puurunkotyö, ala-, väli-, ja yläpohja, Ratu 51-0258 Puurunkotyö, vesikattorakenteet ja Ratu 51-0259 Puurunkotyö, julkisivuverhous.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 75-0314

  Tämä ohjekortti sisältää märkätilojen muovimattojen ja muoviverhousten asennuksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Tässä ohjekortissa esitetään myös alustan tasoitus. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 42-0290

  Ohjekortti sisältää perustusrakenteiden ja seinärakenteiden ja hormien harkkomuuraukset sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Ohjekortti sisältää lisäksi ladottavien ja valettavien harkkoseinien teon.

 • RatuEDU Rakennustuotannon tietopankki Ratu 61-0300

  Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen ulkoiseinien, alapojan ja yläpohjan lämmmöneristyksen eristyslevyillä, puhallusvillalla ja kevytsoralla, rakennuksen ulkopuolisen routasuojauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

© Rakennustieto Oy 2013.