Kategoriat

Mikä rakennusalan kortisto?

Kortistossa on käytännön rakennustyön menetelmäohjeita viroksi ja suomeksi. Ohjeiden sisältö on muodostettu siten, että sisällöstä voi luoda koosteita; esimerkiksi eri työvaiheiden työturvallisuusasia voi koota yhteen ja luoda siihen linkin. Ohjeen tai koosteen voi tallentaa PDF-muotoon. Ohjeissa on tekstin lisäksi kuva- ja videoaineistoa.

© Rakennustieto Oy 2013.