Rajaa hakua

Työlaji 1 Maarakennustyöt
12 Maankaivu
14 Paalutus
16 Täyttö
Työlaji 2 Betonirakennetyöt
21 Muottityö
22 Raudoitus
23 Betonointi
24 Pintabetonityö
25 Betonielementtityö
26 Betonipintojen etuoikaisu
27 Piikkaus ja paikkaus
Työlaji 3 Metallirakennetyöt
31 Teräsrunkotyö
32 Metalliovi- ja -ikkunatyö
34 Pelti- ja muotolevytyö
35 Metallirakennetyö
Työlaji 4 Muuraus- ja kivityöt
41 Tiilimuuraus
42 Harkkomuuraus
Työlaji 5 Puutyöt
51 Puurunkotyö
52 Ovi- ja ikkunatyö
53 Puuelementtityö
54 Väliseinätyö
55 Levytyö
56 Sisäpuutyö
57 Kalusteasennus
Työlaji 6 Eristys- ja saumaustyöt
61 Lämmöneristys
63 Vedeneristys
64 Saumaus
Työlaji 7 Pintatyöt
71 Rappaus
72 Tasoitetyö
73 Maalaus
74 Laatoitus
75 Mattotyö
77 Parkettityö
78 Alakattotyö
79 Lasitus

Järjestä
Näytä sivulla


Ikkunan tiivistäminen, tilkinnän korjaus sekä lisäpuitteen asennus

RatuEDU 2014-04-10    Ratu F32-0366

Tämä ohjekortti sisältää lisäpuitteen asentamisen vanhaan ikkunaan tai uloimman puitteen vaihtamisen sekä erilaisia ikkunan toimintaa parantavia toimenpiteitä, kuten ikkunan tiivistämisen ja tilkitsemisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä ikkunoiden tiivistämisen ja tilkinnän korjaamisen työmenekki vaihtelee kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa tehtäviä osatehtäviä
tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 


Perustusten vedeneristyksen, salaojituksen ja routasuojauksen korjaaminen

RatuEDU 2014-04-08    Ratu F1-0368

Tämä ohjekortti sisältää perustusten ulkopuolisen vedeneristyksen uusimisen, routasuojauksen ja salaojituksen uusimisen ja tarvittavat kaivu- ja täyttötyöt sekä töihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Maankaivun ja täytön, salaojituksen ja routasuojauksen työnosista ei esitetä työmenekkejä, sillä työmenekit vaihtelevat kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osa- tehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Kermikatteisen harjakaton uusiminen ja kunnostaminen

RatuEDU 2014-04-08    Ratu F41-0367

Tämä ohjekortti sisältää kermikatteisen harjakaton ja kolmiorimakatteisen harjakaton uusimisen ja kunnostamisen, suojaus- ja telinetyöt, kattovarusteiden korjauksen tai uusimisen. Lisäksi kuvaus sisältää työkunnan tekemät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osatehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 


Betonivälipohjan ja tiilikaariholvin purku ja uuden betonivälipohjan rakentaminen

RatuEDU 2014-04-07    Ratu F27-0357

Tämä ohjekortti sisältää kantavan betonivälipohjan sekä muuratun holvin purkamisen, uuden betonivälipohjan rakentamisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortin kuvaamia osateh- täviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Parveke-elementtityö

RatuEDU 2014-04-07    Ratu 0394

Ohjekortti sisältää parveke-elementtien paikalleen mittauksen, alustan tasauksen, parvekepilari-, pieli-, ja laattaelementtien asennuksen ja tuennan, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Parveke-elementtityön vaiheet
Kuvassa asennustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

Karkeutettu työmenekki

  T3 T4
Parveke (2 pieli- ja 1 laattaelementti) 4,4 tth/parveke 5,4 tth/parveke

Karkeutettu työsaavutus

  T3 T4
Parveke (2 pieli- ja 1 laattaelementti) 5 parveketta/tv 4,5 parveketta/tv

Ajanorm T3 tööaeg inimtundides, valesti on sa ei nähtud kvaliteetse toodanguühiku tootja mine sisse (in-h/ühikule). Koguajanorm (T4), et saada ajanormi korrutamisel lisaajateguriga TL3. Lisaajategur sõltub Toode plaanimisest, korraldusest ja töötingimustest.


Peltikaton maalauskorjaus

RatuEDU 2014-04-07    Ratu F41-0361

Tämä ohjekortti sisältää peltikatteen vanhan maalipinnan esikäsittelyt ja maalauskäsittelyt. Kortti sisältää räystäs-, hormi- ja kattoluukkupellitysten, räystäskourujen, nuohoustikkaiden ja kattosiltojen maalauskorjauksen. Lisäksi kortti sisältää työhön liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt, kuten kaiteiden tai turvavaljaiden asennuksen.

Maalauskorjauksen vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa tehtäviä osatehtäviä
tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 


Perustuselementtityö

RatuEDU 2014-04-04    Ratu 0396

Ohjekortti sisältää perustuselementtien paikalleenmittauksen, pohjan tasauksen ja tiivistyksen, elementtien välivarastoinnin ja asennuksen sekä aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Perustuselementtityön vaiheet
Kuvassa asennustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

Karkeutettu työmenekki

  T3 T4
Antura- ja holkkielementit 2,8 tth/kpl 3,4 tth/kpl
Sokkelielementit 2,3 tth/kpl 2,8 tth/kpl

Karkeutettu työsaavutus

  T3 T4
Työvaihe 8 kpl/tv 7 kpl/tv
Työvaihe 10 kpl/tv 8 kpl/tv

Ajanorm T3 tööaeg inimtundides, valesti on sa ei nähtud kvaliteetse toodanguühiku tootja mine sisse (in-h/ühikule). Koguajanorm (T4), et saada ajanormi korrutamisel lisaajateguriga TL3. Lisaajategur sõltub Toode plaanimisest, korraldusest ja töötingimustest.


Tuuletetun alapohjan puurakenteiden purku ja uusiminen, alapohjan ilmanvaihdon ja lämmöneristyksen uusiminen

RatuEDU 2014-04-04    Ratu F13-0356

Tämä ohjekortti sisältää tuulettuvien puualapohjien purkamisen ja uusimisen sekä tuulettuvien alapohjien tuuletustilan korjaamisessa ja uusimisessa tehtävien työvaiheiden työmenetelmäkuvaukset sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa käsitellään ulkoilmalla tuuletettavien ryömintätilojen korjaamista.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortin kuvaamia osateh- täviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Puuvälipohjan purku, vahvistaminen ja uuden puuvälipohjan rakentaminen

RatuEDU 2014-04-04    Ratu F27-0365

Tämä ohjekortti sisältää kantavan puuvälipohjan purkamisen, kunnostamisen vahvistamalla sekä uuden puuvälipohjan rakentamisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä välipohjan purkamisen ja uusimisen työmenekki vaihtelee kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osatehtäviä
tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 


Tilaelementtityö

RatuEDU 2014-04-03    Ratu 0395

Ohjekortti sisältää tilaelementtien paikalleen mittauksen, alustan tasauksen, elementtien asennuksen, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Tilaelementtityön vaiheet
Kuvassa asennustyön vaiheet etenevät ylhäältä alaspäin.

Karkeutettu työmenekki

  T3 T4
Tilaelementti (esim. märkätilaelementti) 1,7 tth/kpl 2,1 tth/kpl

Karkeutettu työsaavutus

  T3 T4
Tilaelementti (esim. märkätilaelementti) 14 kpl/tv 11 kpl/tv

T3 on aika määrä työtuntia työ, joka on tarkoitettu tuotannon korkean laadun ready-to-yksikkö Tures (in-h/ühikule). Koguajanorm (T4) saadaan kertomalla määräajassa lisaajateguriga TL3. Ylityö kerroin riippuu suunnittelusta, järjestämisestä ja työoloja.


Maanvaraisen betonialapohjan uusiminen

RatuEDU 2014-04-03    Ratu F13-0363

Tämä ohjekortti sisältää maanvaraisen betonialapohjan purkamisen ja uusimisen sekä siihen liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa esitetään myös radonimurin asennus. Kortissa ei käsitellä ns. ryömintätilallisen alapohjan korjausta tai uusimista.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osatehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Parvekkeen korjaus, betonirakenteiset parvekkeet

RatuEDU 2014-04-03    Ratu F34-0351

Tämä ohjekortti sisältää betonisen parvekkeen seinien, katon ja lattian maalin tai pinnoitteen ja vaurioituneen betonin poistamisen, betonipintojen puhdistuksen ja karhennuksen, vaurioituneiden ja paljastettavien raudoitusten esiin piikkauksen, puhdistuksen ja käsittelyn, betonin laastipaikkauksen, betonipinnan laastitasoituksen ja pintakäsittelyn, lattian esikäsittelyn tasoituksen, massapäällystyksen tai laatoituksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Parvekkeen korjauksen vaiheet ja karkeutetut menekit

Menekit ovat työvuoroaikoja, T3. Kokonaisaika, eli työnvaiheaika saadaan kertomal- la työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn- suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä työolosuhteista. Parvekekorjauksen TL3-lisäaikakerroin on 1,10...1,30.


Perustusten vahvistaminen juuripaaluilla ja paikallavalettavilla paaluilla

RatuEDU 2014-04-03    Ratu F1-0372

Tämä ohjekortti sisältää perustusten vahvistamisen juuripaaluilla tai paikallavalettavilla paaluilla, tarvittavat betonointi- ja injektointityöt ja paalujen liittämisen vanhaan rakenteeseen (kuormien siirto) sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä työmenekit vaihtelevat kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet
Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osa- tehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Ikkunan purku ja uusiminen

RatuEDU 2014-04-02    Ratu F32-0350

Tämä ohjekortti sisältää puu- ja puu-alumiini-ikkunoiden ja karmien purkamisen ja uusimisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Ohjekortti sisältää vanhan karmin veistämisen tai purkamisen, uuden ikkunan karmituksen, sovituksen, tilkitsemisen, listoituksen ja heloituksen. Ohjekortti ei sisällä ikkuna-aukkojen suurentamista (sahaus ja timanttisahaus) eikä pienentämistä (esim. lisärungon asentaminen). Menetelmäkuvaus ei sisällä ikkunoiden kunnostusta eikä maalauskorjausta. Puuikkunoiden kunnostus- ja maalauskorjaus, Ratu F32-0349.

Ikkunan uusimisen vaiheet, työryhmä ja karkeutetut menekit

Menekit ovat työvuoroaikoja, T3. Kokonaisaika, eli työnvaiheaika saadaan kertomal- la työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn- suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä työolosuhteista. Ikkunan purkamisen ja uusimisen TL3-lisäaikakerroin on 1,10... 1,20.


Tiilikaton purku ja uusiminen tai kunnostaminen

RatuEDU 2014-04-02    Ratu F41-0362

Tämä ohjekortti sisältää vanhan tiilikatteen ja ruodelaudoituksen purun, uuden tiilikatteen ja ruodelaudoituksen asennuksen. Lisäksi kortti sisältää työhön liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osatehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Perustusten vahvistaminen porattavilla ja lyötävillä teräspaaluilla

RatuEDU 2014-04-02    Ratu F1-0371

Tämä ohjekortti sisältää perustusten vahvistamisen porattavilla ja lyötävillä teräspaaluilla, tarvittavat betonointi- ja injektointityöt ja paalujen liittämisen vanhaan rakenteeseen sekä töihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä työmenekit vaihtelevat kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet
Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osa-tehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Aukon tekeminen muurattuun seinään

RatuEDU 2014-04-02    Ratu F24-0348

Tämä ohjekortti sisältää aukon tekemisen muurattuun seinään, rakennusaikaisen ja rakenteeseen jäävän tuennan tekemisen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Aukon tekemisen vaiheet, työryhmä ja karkeutetut menekit

Menekit ovat työvuoroaikoja, T3. Kokonaisaika, eli työnvaiheaika saadaan kertomal- la työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn- suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä työolosuhteista. Aukon tekemisen TL3-lisäaikakerroin on 1,10...1,30.


Ulkoseinän paikkarappaus

RatuEDU 2014-04-01    Ratu F31-0345

Tämä ohjekortti sisältää ulkoseinän rappauksen purkutyön, rappauspohjan käsittelyn, rappauksen, avustavat työt ja työkunnan tekemän mittauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Korjaustyön vaiheet ja karkeutetut työmenekit

Kuva esittää työvuoroajat, T3. Kokonaisaika eli työnvaiheaika saadaan kertomalla
työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn-
suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä
työolosuhteista. Ulkoseinän rappauksen purun ja uusimisen TL3-lisäaikakerroin on
1,1...1,2.


Perustusten vahvistaminen mantteloimalla ja perustustason syventäminen lamelloimalla

RatuEDU 2014-04-01    Ratu F1-0370

Tämä ohjekortti sisältää perustusten vahvistamisen mantteloimalla ja perustustason syventämisen lamelloimalla sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä työmenekit vaihtelevat kohteittain suuresti.

Korjaustyön vaiheet
Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osa-tehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.


Betoniulkoseinän korjaus

RatuEDU 2014-03-31    Ratu F31-0359

Tämä ohjekortti sisältää betonisen ulkoseinän maalin, pinnoitteen ja vaurioituneen betonin poiston, betonipintojen puhdistuksen ja karhennuksen, vaurioituneiden ja paljastettavien raudoitusten esiin piikkauksen, puhdistuksen ja käsittelyn, betonin laastipaikkauksen, betonipinnan laastitasoituksen, pintakäsittelyn ja elementtien saumauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

Korjaustyön vaiheet

Kuvassa korjaustyön vaiheet etenevät ylhäältä alas.Järjestä
Näytä sivulla


Alakattotyö

RatuEDU 2013-10-28

Alakattotyö käsittää puu-, mineraalivilla-, rakennuslevy- ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levy-, metallipaneeli- ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen. alakatot alakattojen l asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.


Levymuottityö

RatuEDU 2013-10-07

Explanation fi


vesiputki (FI)

RatuEDU 2013-09-11

FI: Vesiputki on putkea, joka on tarkoitettu veden siirtämiseksi paikasta A paikkaan B.


Paaluperustukset

RatuEDU 2013-07-31

Paalutus on pohjarakennustekniikka, jonka avulla perustuksilta/yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat siirretään kantavaan/tiiviiseen maaperään tai kallioon. Paalutus mahdollistaa erilaisten rakenteiden perustamisen, kun perusmaa on liian heikko kantatuudeltaan tai painumat ovat suurempia, kuin sallitaan. Tekniikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Venetsian rakennukset ovat paalutettuja. Suomessa Turku on laajalti paalutettujen perustusten varassa, ja Malmin lentokenttä on rakennettu paalutetulle suoalueelle.


PAALUTUS

RatuEDU 2013-07-31

Explanation fi


© Rakennustieto Oy 2013.