Rajaa hakua

Työlaji 1 Maarakennustyöt
12 Maankaivu
14 Paalutus
16 Täyttö
Työlaji 2 Betonirakennetyöt
21 Muottityö
22 Raudoitus
23 Betonointi
24 Pintabetonityö
25 Betonielementtityö
26 Betonipintojen etuoikaisu
27 Piikkaus ja paikkaus
Työlaji 3 Metallirakennetyöt
31 Teräsrunkotyö
32 Metalliovi- ja -ikkunatyö
34 Pelti- ja muotolevytyö
35 Metallirakennetyö
Työlaji 4 Muuraus- ja kivityöt
41 Tiilimuuraus
42 Harkkomuuraus
Työlaji 5 Puutyöt
51 Puurunkotyö
52 Ovi- ja ikkunatyö
53 Puuelementtityö
54 Väliseinätyö
55 Levytyö
56 Sisäpuutyö
57 Kalusteasennus
Työlaji 6 Eristys- ja saumaustyöt
61 Lämmöneristys
63 Vedeneristys
64 Saumaus
Työlaji 7 Pintatyöt
71 Rappaus
72 Tasoitetyö
73 Maalaus
74 Laatoitus
75 Mattotyö
77 Parkettityö
78 Alakattotyö
79 Lasitus

Järjestä
Näytä sivulla


Ulkoseinän rappauksen purku ja uusiminen

RatuEDU 2014-03-28    Ratu F31-0344

Tämä ohjekortti sisältää ulkoseinän rappauksen purkutyön, rappauspohjan käsittelyn, rappauksen, avustavat työt ja työkunnan tekemän mittauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.

 Korjaustyön vaiheet ja karkeutetut työmenekit

Kuva esittää työvuoroajat, T3. Kokonaisaika eli työnvaiheaika saadaan kertomalla
työvuoroaika työvaiheen lisäaikakertoimella, TL3. Lisäaikojen määrä riippuu työn-
suunnittelun ja työnjärjestelyn onnistumisesta, laitteiden toimintavarmuudesta sekä
työolosuhteista. Ulkoseinän rappauksen purun ja uusimisen TL3-lisäaikakerroin on
1,1...1,2.


Suihkuinjektointi

RatuEDU 2014-03-28    Ratu F1-0358

Tämä ohjekortti sisältää suihkuinjektointia varten tarvittavan purkuja kaivutyön, perustusten vahvistamisen tai patoseinän tekemisen suihkuinjektoinnilla eli suihkupaalutuksella sekä töihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Suihkuinjektointia voidaan käyttää korjausrakentamiskohteissa patoseiniin, perustusten vahvistamiseen tai perustusten syventämiseen tai leventämiseen. Työmenetelmän käyttö vaatii erityistä kokemusta laitetekniikasta että menetelmän soveltuvuudesta eri kohteisiin.

Korjaustyön vaiheet
Kuvassa korjaustyön vaiheet etenevät ylhäältä alas.


Perustusten vahvistaminen betonoimalla, injektoimalla ja pulttaamalla

RatuEDU 2014-03-28    Ratu F1-0369

Tämä ohjekortti sisältää perustusten vahvistamisen betonoimalla, ruiskubetonoimalla, injektoimalla ja pulttaamalla sekä maapohjan vahvistamisen injektoimalla. Kortissa esitetään myös vahvistustöihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Kortissa ei esitetä varsinaisia menekkiarvoja, sillä korjauskohteiden eroavaisuuksien sekä työkokonaisuuden erilaisten työvaiheiden johdosta työmenekit vaihtelevat suuresti.

Korjaustyön vaiheet
Kuvassa korjaustyön osatehtävät etenevät ylhäältä alaspäin. Kortissa esitettäviä osa-tehtäviä tehdään korjauskohteessa vauriosta riippuen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Lämmöneristys. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-03    Ratu 61-0300

Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen ulkoiseinien, alapojan ja yläpohjan lämmmöneristyksen eristyslevyillä, puhallusvillalla ja kevytsoralla, rakennuksen ulkopuolisen routasuojauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Maankaivu. Menekit ja menetelmät.

RatuEDU 2013-10-03    Ratu 12-0248

Tämä ohje käsittää talonrakennuksen maankaivutyöt.


Maankaivu. Menekit

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 12-0048

FI


Lasitus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 79-0318

Tämä ohjekortti sisältää ikkunoiden ja ovien lasituksen, lasijulkisivun lasituksen listakiinnityksellä, lasikatteiden lasituksen, profiililasien asentamisen sekä parvekelasien asentamisen aloittavine, ylläpitävine ja lopettavine töineen. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä   tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Alakattotyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 78-0317

Alakattotyö käsittää puualakattojen, mineraalivillaalakattojen, rakennuslevyalakattojen ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levyverhoiltujen, metallipaneeliverhoiltujen ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen alakatot, alakattojen asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.


Parketti- ja laminaattipäällystetyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 77-0316

Tämä ohjekortti sisältää lukkopontillisen ja liimattavan lautaparketin ja -laminaatin asentamisen, mosaiikki- ja sauvaparketin kiinnittämisen, parketin hionnan ja lakkauksen. Kortti sisältää myös alustan tasoituksen, sauvaparketin alle asennettavan vanerin kiinnittämisen ja ääntäeristävän alusmateriaalin asentamisen sekä valmiin lattiapinnan puhdistuksen ja suojauksen sekä jätteiden kokoamisen. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Mattotyö, märkätilat. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 75-0314

Tämä ohjekortti sisältää märkätilojen muovimattojen ja muoviverhousten asennuksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Tässä ohjekortissa esitetään myös alustan tasoitus. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Mattotyö, kuivat tilat. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 75-0313

Tämä ohjekortti sisältää pintojen päällystyksen linoleumilla, muovimatoilla, muovilaatoilla, tekstiilimatoilla sekä jalka- ja askelkulmalistojen kiinnityksen liimaamalla. Ohjekortti sisältää myös mattotöihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Ohjekortissa esitetään myös alustan tasoitus. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Laatoitus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 74-0312

Tämä ohjekortti sisältää kaakeli-, klinkkeri-, mosaiikki-, tiili- ja mosaiikkibetonilaattojen tai vastaavien asennuksen seiniin ja lattioihin sekä laattajalkalistojen asennuksen. Kortti sisältää myös alustan tasauksen, työkunnan tekemän mittauksen, laattojen kiinnityksen ja saumauksen sekä avustavat työt kuten laattojen leikkauksen, kiinnitys- ja saumauslaastien valmistuksen, valmiin laatoituksen puhdistuksen ja suojauksen sekä jätteiden kokoamisen. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Ulkomaalaus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 73-0311

Tämä ohjekortti sisältää puu- ja kiviainespintaisten julkisivujen, puuikkunoiden, sokkeleiden ja metallikattojen ulkomaalauksen ja näihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Tapetointi. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 73-0310

Tämä ohjekortti sisältää sisäpuolisten seinien tapetoinnin paperi-, tekstiili- vinyylitapeteilla ja näihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Sisämaalaus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 73-0309

Tämä ohjekortti sisältää sisätilojen kattojen ja seinien tela- ja sivellinmaalauksen, ruiskumaalauksen, betoni- ja puulattioiden maalauksen sekä näihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Tasoitetyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 72-0308

Tämä ohjekortti sisältää seinien ja kattojen tasoitetyön alustan puhdistuksineen, suojauksineen ja muine avustavine töineen sekä työkunnan tekemän mittauksen. Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Rappaus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 71-0307

Tämä ohjekortti sisältää sisä- ja ulkotiloissa tehtävät kalkkilaasti-, kalkkisementtilaasti, sementtilaasti sekä kipsirappaukset. Kortissa esitetään kolmi- ja kaksikerrosrappaus, slammaus ja ohutrappaus erityislaastein ja -menetelmin. Rappaus sisältää työkunnalle kuuluvat työt kuten säleikköjen, venttiilien ja kulmatukien kiinnityksen, lista- ja linjamallien valmistuksen sekä avustavat työt kuten rappaustelineet, laastipalvelun, suojaukset ja puhdistukset sekä jätteiden kokoamisen ja työkunnan tekemän mittauksen.  Uusittujen pintatöiden Ratu -korttien menetelmät että menekit on tarkastettu vastaamaan nykyistä tuotantotilannetta. Erilliset menekki- ja menetelmäkortit on nyt yhdistetty työlajeittain. Aineisto kerättiin kyselyillä ja haastatteluilla pääasiassa pääkaupunkiseudun, Pirkanmaan ja Keski-Suomen asunto- ja toimitilarakennustyömailta. Menekit ovat vuoden 2007 toteutuneiden rakennuskohteiden tietoja.


Saumaus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 64-0305

Tämä ohjekortti sisältää elementtien, kevyiden väliseinien ja kantavien vaakarakenteiden välisten saumojen, liikuntasaumojen sekä ovien ja ikkunoiden saumauksen. PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purkumenetelmät löytyvät Ratu-kortista 82-0238 PCB:tä ja lyijyä sisältävien saumausmassojen purku.


Vesikaton vedeneristys. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 63-0304

Tämä ohjekortti sisältää monikermikatteen asennuksen loivilla katoilla, tiivissauma-, kolmiorima- ja kattolaattakatteen asennuksen jyrkillä katoilla aloittavine, ylläpitävine ja lopettavine töineen. Ulkopuolisen vedeneristyksen menekit ja menetelmät löytyvät Ratu-kortista 63-0302. Sisäpuolisen vedeneristyksen menekit ja menetelmät löytyvät Ratu-ohjekortista 63-0303.


Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 63-0303

Tämä ohjekortti sisältää rakennuksen sisäpuolisen vedeneristyksen vedeneristysmassoilla, kermieristeillä ja siveltävillä bitumieristeillä sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Bitumikeittimen käyttö ja käyttöturvallisuus sekä vesikatteen vedeneristys esitetään Ratu-kortissa 63- 0304 Vesikaton vedeneristys. Menekit ja menetelmät. Ulkopuolinen vedeneristys esitetään Ratu-kortissa 63-0302 Ulkopuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät.Järjestä
Näytä sivulla


Alakattotyö

RatuEDU 2013-10-28

Alakattotyö käsittää puu-, mineraalivilla-, rakennuslevy- ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levy-, metallipaneeli- ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen. alakatot alakattojen l asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.


Levymuottityö

RatuEDU 2013-10-07

Explanation fi


vesiputki (FI)

RatuEDU 2013-09-11

FI: Vesiputki on putkea, joka on tarkoitettu veden siirtämiseksi paikasta A paikkaan B.


Paaluperustukset

RatuEDU 2013-07-31

Paalutus on pohjarakennustekniikka, jonka avulla perustuksilta/yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat siirretään kantavaan/tiiviiseen maaperään tai kallioon. Paalutus mahdollistaa erilaisten rakenteiden perustamisen, kun perusmaa on liian heikko kantatuudeltaan tai painumat ovat suurempia, kuin sallitaan. Tekniikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Venetsian rakennukset ovat paalutettuja. Suomessa Turku on laajalti paalutettujen perustusten varassa, ja Malmin lentokenttä on rakennettu paalutetulle suoalueelle.


PAALUTUS

RatuEDU 2013-07-31

Explanation fi


© Rakennustieto Oy 2013.