Rajaa hakua

Työlaji 1 Maarakennustyöt
12 Maankaivu
14 Paalutus
16 Täyttö
Työlaji 2 Betonirakennetyöt
21 Muottityö
22 Raudoitus
23 Betonointi
24 Pintabetonityö
25 Betonielementtityö
26 Betonipintojen etuoikaisu
27 Piikkaus ja paikkaus
Työlaji 3 Metallirakennetyöt
31 Teräsrunkotyö
32 Metalliovi- ja -ikkunatyö
34 Pelti- ja muotolevytyö
35 Metallirakennetyö
Työlaji 4 Muuraus- ja kivityöt
41 Tiilimuuraus
42 Harkkomuuraus
Työlaji 5 Puutyöt
51 Puurunkotyö
52 Ovi- ja ikkunatyö
53 Puuelementtityö
54 Väliseinätyö
55 Levytyö
56 Sisäpuutyö
57 Kalusteasennus
Työlaji 6 Eristys- ja saumaustyöt
61 Lämmöneristys
63 Vedeneristys
64 Saumaus
Työlaji 7 Pintatyöt
71 Rappaus
72 Tasoitetyö
73 Maalaus
74 Laatoitus
75 Mattotyö
77 Parkettityö
78 Alakattotyö
79 Lasitus

Järjestä
Näytä sivulla


Ulkopuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 63-0302

Tämä vedeneristyksen ohjekortti esittää perustusten, parvekkeiden ja tasojen vedeneristyksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Sisäpuolisen vedeneristyksen menekit ja menetelmät löytyvät Ratu-kortista 63-0303 Sisäpuolinen vedeneristys. Menekit ja menetelmät. Vesikaton vedeneristyksen menekit ja menetelmät löytyvät Ratu-kortista 63-0304 Vesikaton vedeneristys. Menekit ja menetelmät.


Kalusteasennus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 57-0267

Tämä ohjekortti sisältää tehdasvalmisteisten kalusteiden ja niiden täyte- ja peitelistojen asennuksen, kalusteiden heloituksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen.


Sisäpuutyö, listat, helat, varusteet. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 56-0266

Tämä ohjekortti käsittää listoituksen, ovien ja ikkunoiden heloituksen ja varusteiden asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen.


Sisäpuutyö, puuverhous. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 56-0265

Ohjekortti sisältää sisätilojen paneeliverhouksen, koolauksen ja työkunnan tekemän mittauksen ja siivouksen.


Levytyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 55-0264

Levytyö käsittää erillisen levytyksen esim. kipsi-, lastu-, puukuitu- tai kuitusementtilevyllä. Levytyksen kohteena voi olla levykatteen asennus, julkisivulevytys, ulkoseinän sisäpuolinen levytys, katon alapinnan levytys. Levytyö käsittää myös työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.


Väliseinätyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 54-0263

Väliseinätyö käsittää puu- ja metallirunkoisen väliseinän teon levytyksineen ja siihen kuuluvine avustavine töineen sekä työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.


Puuelementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 53-0262

Puuelementtityö käsittää puurakenteisen ja levyrakenteisten elementtien (kuten ulkoseinäelementtien, väliseinäelementtien ja yläpohjaelementtien sekä liimapuuelementtien) asennuksen, kiinnityksen, tilkitsemisen ja avustavat työt sekä työkunnan tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.


Ovi- ja ikkunatyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 52-0261

Tämä ohjekortti sisältää puuovien ja -ikkunoiden sekä muoviverhottujen ja metalliverhottujen puuovien ja -ikkunoiden karmituksen, puitteiden ja ovilevyjen sovituksen, kiinnityksen, tilkitsemisen ja tiivistämisen sekä asennustyöryhmän tekemän mittauksen ja siivouksen. -ikkunatyö.


Puurunkotyö, kooste. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 51-0260

Tämä ohjekortti on kooste puurunkotyön korteista. Kortti käsittää seinien, ala-, väli- ja yläpohjan sekä vesikaton ja julkisivun puuverhouksen puurunkotyön perinteisellä ja platform-menetelmällä. Vaihtoehtoisena runkotyönä on puuelementtityö. Ohjekortissa on esitetty työmenekit ja -menetelmät Talo 90 työlajinimikkeistön mukaan seuraavista korteista: Ratu 51-0256 Puurunkotyö, seinät, Ratu 53-0263 Puuelementtityö, Ratu 51-0257 Puurunkotyö, ala-, väli-, ja yläpohja, Ratu 51-0258 Puurunkotyö, vesikattorakenteet ja Ratu 51-0259 Puurunkotyö, julkisivuverhous.


Puurunkotyö, julkisivuverhous. Menekit ja menetelmät.

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 51-0259

Julkisivuverhouksen puurunkotyö käsittää julkisivun puuverhouksen avustavine ja valmistavine töineen, kuten työryhmän tekemän mittauksen, telinetyön ja siivouksen.


Puurunkotyö, vesikattorakenteet. Menekit ja menetelmät.

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 51-0258

Vesikattorakenteiden puurunkotyö käsittää vesikaton alusrakenteen teon ja katealustan laudoituksen sekä työkunnan tekemän mittaukset, siirrot, telinetyön ja siivouksen.


Puurunkotyö, ala-, väli- ja yläpohja. Menekit ja menetelmät.

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 51-0257

Ohjekortti käsittää ala-, väli- ja yläpohjien koolauksen ja kannatinlautojen asennuksen, aukkojen teon sekä työkunnan tekemän mittauksen, siirrot, telinetyön ja siivouksen.


Puurunkotyö, seinät. Menekit ja menetelmät.

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 51-0256

Tämä ohjekortti käsittää seinien puurunkotyön platform-menetelmällä sekä perinteisellä seinien puurungon pystytystavalla. Työ sisältää seinien rungon pystytyksen ja koolauksen, ala- ja yläsidepuiden asennuksen, rungon jäykistyksen, ikkuna- ja oviaukkojen tekemisen sekä työkunnan tekemät siirrot, mittaukset, telinetyön ja siivouksen.


Ohutsaumamuuraus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 42-0291

Ohjekortti sisältää väliseinien ja ulkoseinien ohutsaumamuurauksen tiilillä ja harkoilla, väliseinien teon väliseinälaatoilla ja kevytsoraelementeillä ja kevytbetonielementeillä sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Harkkomuuraus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 42-0290

Ohjekortti sisältää perustusrakenteiden ja seinärakenteiden ja hormien harkkomuuraukset sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Ohjekortti sisältää lisäksi ladottavien ja valettavien harkkoseinien teon.


Tiilimuuraus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 41-0289

Ohjekortti sisältää ulkoseinien ja väliseinien tiilimuurauksen ja lasitiilimuurauksen, hormien tiilimuurauksen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Metallirakennetyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 35-0246

Metallirakennetyö käsittää metallirunkoisten (ei peltirunkoisten) rakenteiden runkotyön mm. lasiväliseinien, hoitosiltojen, kaiteiden, katosten, parvekkeiden ja muiden täydentävien metallirakenteiden valmistuksen ja asennuksen työmaalla avustavine töineen kuten mittaukset, siirrot ja siivous.


Ohutlevytyö, julkisivut ja täydentävät rakenteet. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 34-0245

Ohutlevytyö, julkisivut käsittää eri metallien ohutlevytyön kuten julkisivun levytykset ja ikkunoiden pellityksen, sekä eri metallien ohutlevytyön sileästä ohutlevystä ja poimu- ja muotolevystä. Työkuvaus käsittää myös työkunnan tekemät avustavat työt kuten siirrot, mittaukset ja siivouksen. Metallisten alakattojen alakattotyön menekki- ja menetelmätiedot, ks. Ratu 78-0107 ja Ratu 78-0106. Metallisten katteiden ja kattotyöhön liittyvien suojapeltien ohutlevytyön menekki- ja menetelmätiedot, ks. Ratu 34-0244.


Ohutlevytyö, kate. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 34-0244

Ohutlevytyö, kate sisältää menekki- ja menetelmätiedot katteen ohutlevystä eri metalleilla. Kortissa on esitetty katon levytys ja katteen suojapeltien, räystäslistojen asennus. Työkuvaus käsittää myös työkunnan tekemät avustavat työt kuten siirrot, mittaukset ja siivouksen.


Metalliovi- ja -ikkunatyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 32-0242

Tämä ohje käsittää metalliovien ja metalli-ikkunoiden sekä ikkunaovien asennuksen. Työlajiin kuuluvat myös sekarakenteisten ovien (ei metalliverhottuja), ikkunoiden ja ikkunaovien asennukset. Ohje sisältää asennuksen, työstön, kiinnityksen sekä puhdistuksen kiinnitystä varten ja siirrot. Ovien osalta tämä tarkoittaa ovien karmien kokoamista, kiinnitystä ja tilkitsemistä sekä ovilevyjen sovitusta. Ikkunoiden osalta kuvaus sisältää vastaavasti karmin kiinnityksen ja tilkitsemisen sekä puitteiden sovituksen.Järjestä
Näytä sivulla


Alakattotyö

RatuEDU 2013-10-28

Alakattotyö käsittää puu-, mineraalivilla-, rakennuslevy- ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levy-, metallipaneeli- ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen. alakatot alakattojen l asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.


Levymuottityö

RatuEDU 2013-10-07

Explanation fi


vesiputki (FI)

RatuEDU 2013-09-11

FI: Vesiputki on putkea, joka on tarkoitettu veden siirtämiseksi paikasta A paikkaan B.


Paaluperustukset

RatuEDU 2013-07-31

Paalutus on pohjarakennustekniikka, jonka avulla perustuksilta/yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat siirretään kantavaan/tiiviiseen maaperään tai kallioon. Paalutus mahdollistaa erilaisten rakenteiden perustamisen, kun perusmaa on liian heikko kantatuudeltaan tai painumat ovat suurempia, kuin sallitaan. Tekniikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Venetsian rakennukset ovat paalutettuja. Suomessa Turku on laajalti paalutettujen perustusten varassa, ja Malmin lentokenttä on rakennettu paalutetulle suoalueelle.


PAALUTUS

RatuEDU 2013-07-31

Explanation fi


© Rakennustieto Oy 2013.