Rajaa hakua

Työlaji 1 Maarakennustyöt
12 Maankaivu
14 Paalutus
16 Täyttö
Työlaji 2 Betonirakennetyöt
21 Muottityö
22 Raudoitus
23 Betonointi
24 Pintabetonityö
25 Betonielementtityö
26 Betonipintojen etuoikaisu
27 Piikkaus ja paikkaus
Työlaji 3 Metallirakennetyöt
31 Teräsrunkotyö
32 Metalliovi- ja -ikkunatyö
34 Pelti- ja muotolevytyö
35 Metallirakennetyö
Työlaji 4 Muuraus- ja kivityöt
41 Tiilimuuraus
42 Harkkomuuraus
Työlaji 5 Puutyöt
51 Puurunkotyö
52 Ovi- ja ikkunatyö
53 Puuelementtityö
54 Väliseinätyö
55 Levytyö
56 Sisäpuutyö
57 Kalusteasennus
Työlaji 6 Eristys- ja saumaustyöt
61 Lämmöneristys
63 Vedeneristys
64 Saumaus
Työlaji 7 Pintatyöt
71 Rappaus
72 Tasoitetyö
73 Maalaus
74 Laatoitus
75 Mattotyö
77 Parkettityö
78 Alakattotyö
79 Lasitus

Järjestä
Näytä sivulla


Teräsrunkotyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 31-0241

Teräsrunkotyö käsittää teräsrunkorakenteiden kuten pilarien, palkkien, ja muiden kannattajien työmaalla tehtävät asennus-, työstö-, kiinnitys- ja puhdistustyöt, siirrot, betoniin liittyvien muototerästen asennuksen sekä työkunnan tekemän mittauksen ja telintyön.


Piikkaus ja paikkaus. Piikkaus, paikkaus, timanttiporaus ja -sahaus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 27-0287

Ohjekortti sisältää betonirakenteiden timanttiporauksen ja -sahauksen, muottien pullistumien, purseiden ja huonosti tiivistetyn betonin piikkauksen, paikkauksen laastilla ja ruiskulla sekä halkeamien injektoinnin suojaus- ja telinetöineen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Betonipintojen etuoikaisu. Betonipintojen etuoikaisu, ruiskubetonointi. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 26-0286

Ohjekortti sisältää betonipintojen ylihionnan, betonipintojen oikaisun laastilla ja ruiskubetonoinnin suojaus- ja telinetöineen sekä niihin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Perustuselementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0285

Ohjekortti sisältää perustuselementtien paikalleenmittauksen, pohjan tasauksen ja tiivistyksen, elementtien välivarastoinnin ja asennuksen sekä aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Tilaelementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0284

Ohjekortti sisältää tilaelementtien paikalleen mittauksen, alustan tasauksen, elementtien asennuksen, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Parveke-elementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0283

Ohjekortti sisältää parveke-elementtien paikalleen mittauksen, alustan tasauksen, parvekepilari-, pieli-, ja laattaelementtien asennuksen ja tuennan, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Kuilu- ja porraselementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0282

Ohjekortti sisältää kuilu-, lepotaso- ja porraselementtien paikalleenmittauksen ja alustan tasauksen, asennuksen ja tuennan, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Väli- ja ulkoseinäelementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0281

Ohjekortti sisältää väli- ja ulkoseinäelementtien paikalleen mittauksen, alustan tasauksen, elementtien asennuksen ja tuennan, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Pilari- ja palkkielementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0280

Ohjekortti sisältää pilarien ja palkkien paikalleenmittauksen ja alustan tasauksen, asennuksen, tuennan, juotosbetonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Kuorilaattaelementti- ja liittolevytyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0279

Ohjekortti sisältää kuorilaattaelementtien ja liittolevyjen paikalleenmittauksen ja alustan tasauksen, asennuksen ja tuennan, pintalaatan raudoituksen ja betonoinnin sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Ontelo- ja TT-laattaelementtityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 25-0278

Ohjekortti sisältää ontelo- ja TT-laattojen paikalleenmittauksen, asennuksen, ontelolaattojen valumuotituksen ja -raudoituksen, juotosbetonoinnin ja TT-laattojen kiinnityksen hitsaamalla sekä työnosiin liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt.


Lattiatasoitetyö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 24-0277

Ohjekortti sisältää kiinteän alustan päälle pumpattavan itsetasoittuvan tai käsin levitettävän tasoitemassan levityksen valmistelevine ja lopettavine töineen.


Pintabetonityöt. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 24-0276

Ohjekortti sisältää lattiarakenteiden ja kantavan rakenteen päälle valettavan pintalaatan betonoinnin, imukäsittelyn ja pinnan hierron sekä aloittavat ja lopettavat työt.


Liukuvalubetonointi. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 23-0288

Ohjekortti sisältää liukuvalutyön, muottien kasaamisen, purkamisen, siirrot ja uudelleen kasauksen.


Betonointi. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 23-0275

Ohjekortti sisältää eri rakennusosien betonoinnin valmistelevine ja lopettavine töineen.


Raudoitus. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 22-0274

Ohjekortti sisältää työmaalla tehtävien terästen esivalmistuksen, terästen, raudoitteiden, raudoituselementtien ja verkkojen asennuksen muottiin tai muulle alustalle sekä raudoitukseen liittyvät aloittavat, ylläpitävät ja lopettavat työt. Terästen esivalmistukseen kuuluu betoniterästen katkaisu, taivuttaminen ja kokoaminen sekä verkkojen leikkaus.


Suur- ja erikoissuurmuottityö. Menekit ja menetelmät (FI)

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 21-0273

Ohjekortti sisältää seinien suur- ja erikoissuurmuottityön aloittavine ja lopettavine töineen. (FI)


Pöytä- ja kulmamuottityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 21-0272

Ohjekortti sisältää laatan pöytämuottityön sekä seinän ja laatan kulmamuottityön aloittavine ja lopettavine töineen.


Kasetti- ja kupumuottityö. Menekit ja menetelmät

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 21-0271

Ohjekortti sisältää seinien ja pilarien kasettimuottien sekä laatan kasetti- ja kupumuottien pystytyksen ja purun sekä niihin liittyvät aloittavat ja lopettavat työt.


Levymuottityö. Menekit ja menetelmät (FI)

RatuEDU 2013-10-02    Ratu 21-0270

Ohjekortti sisältää perusmuurien, seinien, palkkien ja laattojen levymuottien teon aloittavine, ylläpitävine ja lopettavine töineen.Järjestä
Näytä sivulla


Alakattotyö

RatuEDU 2013-10-28

Alakattotyö käsittää puu-, mineraalivilla-, rakennuslevy- ja metallialakattojen ja vastaavien asennuksen. Alakattotyö sisältää myös aukkojen tekemisen valaisimille, ilmanvaihtoaukoille ja vastaaville, mutta ei näihin liittyviä asennuksia. Tämä ohjekortti sisältää levy-, metallipaneeli- ja metallisäleverhoiltujen metallirunkoisten ja puurunkoisten levyverhoiltujen. alakatot alakattojen l asennuksen, alakattoihin liittyvät eristystyöt, telinetyöt ja avustavat työt sekä työhön liittyvät mittaukset.


Levymuottityö

RatuEDU 2013-10-07

Explanation fi


vesiputki (FI)

RatuEDU 2013-09-11

FI: Vesiputki on putkea, joka on tarkoitettu veden siirtämiseksi paikasta A paikkaan B.


Paaluperustukset

RatuEDU 2013-07-31

Paalutus on pohjarakennustekniikka, jonka avulla perustuksilta/yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat siirretään kantavaan/tiiviiseen maaperään tai kallioon. Paalutus mahdollistaa erilaisten rakenteiden perustamisen, kun perusmaa on liian heikko kantatuudeltaan tai painumat ovat suurempia, kuin sallitaan. Tekniikkana paalutus on satoja vuosia vanha, esimerkiksi Venetsian rakennukset ovat paalutettuja. Suomessa Turku on laajalti paalutettujen perustusten varassa, ja Malmin lentokenttä on rakennettu paalutetulle suoalueelle.


PAALUTUS

RatuEDU 2013-07-31

Explanation fi


© Rakennustieto Oy 2013.